กลุ่มผลิตภัณฑ์โซล่า รูฟ

Solar Power Roof หรือ SPR Solar Roof เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ บริษัท สตีล แอนด์ โซลา รูฟ จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ผลิตขึ้นในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลา รูฟ ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

หลักการทำงานของโซล่า รูฟ

SPR Solar Roof คือ "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ใช้ติดตั้งบนหลังคา บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงานอาคารโรงงาน คลังสินค้า และอื่นๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในตัวอาคารในช่วงเวลากลางวัน สามารถนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้เองเพื่อลดค่่าใช้จ่ายหรือจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้า ในกรณีที่การไฟฟ้าเปิดรับซื้อ

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด อันเป็นบริษัทภายในเครือของ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด ( มหาชน) ได้จัดทำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SPR Solar Roof โดยสามารถให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ เสนอราคา ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายฟรี 2 ปี โดยรับประกันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 25 ปี

บริษัท สตีล แอนด์ โซล่า รูฟ จำกัด 

สำนักงานใหญ่ :

8/88 หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 11 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สาขา 1 (โรงงาน) :

8 ม.15 ซอยกิ่งแก้ว11 ถนนกิ่งแก้ว
ต.บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร: 02-750-2380
แฟกซ์ : 02-750-2394

สั่งซื้อหรือสอบถามสินค้า

โทร: 089-141-2380
ไลน์ : 089-141-2380
หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราโปรดส่งข้อมูลของท่านกลับมายังบริษัทฯ ดังนี้
ชื่อ
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทร
เรื่อง
ข้อความ